ScrollToTop

addPrawo jazdy kat. C

Warunki przystąpienia do kursu:

  • wiek - 18 lat
  • posiadanie prawa jazdy kategorii B

Dla osób bezrobotnych - możliwość sfinansowania kursu przez Urząd Pracy.

Kategoria C prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t z wyjątkiem autobusu, ciągnikiem rolniczym bądź pojazdem wolnobieżnym.

Uprawnia do kierowania pojazdem w/w z przyczepą lekką.