ScrollToTop

addSzkolenia okresowe

Skierowane jest do osób, które:

  • uzyskały prawo jazdy kat. C przed 10 września 2009 roku
  • uzyskał prawo jazdy kat. D przed 10 września 2008 roku
  • dla kierowców, którym upływa ważność uprawnień na przewóz rzeczy i/lub osób (tzw. kod 95)

Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba która:

  1. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
    • przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe,
    • studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt,
  2. nie będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy drogowe na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

Kategoria prawa jazdy Termin uzyskania uprawnień Termin ukończenia kursu i uzyskania wpisu do prawa jazdy
D1, D1+E, D, D+E do dnia 31 grudnia 1980 r 10 września 2009 r.
D1, D1+E, D, D+E od 1 stycznia 1981 r. do 31 grudnia 1990 r. 10 września 2010 r.
D1, D1+E, D, D+E od 1 stycznia 1991 r. do 31 grudnia 2000 r. 10 września 2011 r.
D1, D1+E, D, D+E od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r. 10 września 2012 r.
D1, D1+E, D, D+E od 1 stycznia 2006 r. do 10 września 2008 r. 10 września 2013 r.
C1, C1+E, C, C+E do dnia 31 grudnia 1980 r. 10 września 2010 r.
C1, C1+E, C, C+E od 1 stycznia 1981 r. do 31 grudnia 1995 r. 10 września 2011 r.
C1, C1+E, C, C+E od 1 stycznia 1996 r. do 31 grudnia 2000 r. 10 września 2012 r.
C1, C1+E, C, C+E od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r. 10 września 2013 r.
C1, C1+E, C, C+E od 1 stycznia 2006 r. do 10 września 2009 r. 10 września 2014 r.