ScrollToTop

addSzkolenie ADR

Organizujemy kursy przewozu materiałów niebezpiecznych zarówno podstawowy jak również przewozu materiałów wybuchowych i promieniotwórczych. Szczegóły proszę uzgadniać z Panem Wojciechem Borowcem pod numerem (0-41) 360-06-35,36,37