ScrollToTop

addKwalifikacja uzupełniająca

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca skierowana jest do osób, które:

 • nie osiągnęły minimalnego wieku 21 lat dla kat. C, a zrealizowały kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej z zakresu bloku programowego dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E i uzyskały pozytywny wynik z testu kwalifikacyjnego
 • nie osiągnęły minimalnego wieku 24 lat dla kat. D, a zrealizowały kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej z zakresu bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E i uzyskały pozytywny wynik z testu kwalifikacyjnego

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona skierowana jest do osób, które:

 • osiągnęły minimalny wiek 21 lat dla kat. C, a zrealizowały kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej z zakresu bloku programowego dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E i uzyskały pozytywny wynik z testu kwalifikacyjnego
 • osiągnęli minimalny wiek 24 lat dla kat. D, a zrealizowały kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej z zakresu bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E i uzyskały pozytywny wynik z testu kwalifikacyjnego

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E

Kierowca, który uzyskał kwalifikację wstępna w ramach kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dla prawa jazdy kat. D

Program kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dla prawa jazdy kat. D:

moduł części specjalistycznej obejmuje:

 • 65 godzin zajęć teoretycznych
 • 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym

Program kwalifikacji uzupełniającej przyśpieszonej dla prawa jazdy kat. D: (dla osób powyżej 23 lat)

moduł części specjalistycznej obejmuje:

 • 32,5 godzin zajęć teoretycznych
 • 2,5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym

Test kwalifikacyjny przeprowadza komisja egzaminacyjna składająca sie z trzech członków, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego. Komisję egzaminacyjną powołuje Wojewoda.

Test Kwalifikacji składa się z 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej dla kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E. Osobie szkolonej, która uzyskała pozytywny wynik testu w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu, Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej. Osoba, która uzyskała negatywny wynik testu może przystąpić do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E

Kierowca, który uzyskał kwalifikację wstępną w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1 , C1+E.

Program kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dla prawa jazdy kat. C:

moduł części specjalistycznej obejmuje:

 • 65 godzin zajęc teoretycznych
 • 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym

Program kwalifikacji uzupełniającej przyśpieszonej dla prawa jazdy kat. C: (dla osób powyżej 21 lat)

moduł części specjalistycznej obejmuje:

 • 32,5 godzin zajęć teoretycznych
 • 2,5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym

Test kwalifikacyjny przeprowadza komisja egzaminacyjna składająca się z trzech członków, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego. Komisję egzaminacyjną powołuje Wojewoda.

Test kwalifikacji składa się z 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E Osobie, która uzyska pozytywny wynik testu w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej. Osoba, która uzyskała negatywny wynik testu, może przystąpić do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku.