ScrollToTop

addSzkolenia okresowe

Skierowane jest do osób, które:

  • uzyskały prawo jazdy kat. C przed 10 września 2009 roku
  • uzyskał prawo jazdy kat. D przed 10 września 2008 roku
  • dla kierowców, którym upływa ważność uprawnień na przewóz rzeczy i/lub osób (tzw. kod 95)

Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba która:

  1. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
    • przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe,
    • studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt,
  2. nie będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy drogowe na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.