ScrollToTop

addWarsztaty zawodowe instruktorów

Od dnia 19 stycznia 2013 roku ustawa o kierujących nałożyła na wszystkich instruktorów nauki jazdy obowiązek corocznego uczestniczenia w obowiązkowych warsztatach doskonalenia zawodowego i przekazywania staroście do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w takich warsztatach. Warsztaty dla instruktorów nauki jazdy mogą prowadzić tylko SUPER OSK. Szkoła Jazdy „Krzysztof” jest najbardziej doświadczoną szkołą nauki jazdy w województwie świętokrzyskim, która posiada takie poświadczenie.

Warsztaty dla instruktorów nauki jazdy obejmują zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne.

Zajęcia teoretyczne obejmują:

 • psychologia – 1 godzina
 • metodyka nauczania – 1 godzina
 • prawo o ruchu drogowym – 1 godzina
 • technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu – 1 godzina
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego – 1 godzina
 • zasady prowadzenia ośrodka szkolenia – 1 godzina
 • omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców – co najmniej 2 godziny
 • omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców podczas egzaminu państwowego – co najmniej 2 godziny.

Zajęcia praktyczne obejmują:

 • przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców prowadzonej na placu manewrowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców – co najmniej 1 godzina
 • przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców prowadzonej w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców – co najmniej 1 godzina
 • ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnianych przez instruktorów – co najmniej 2 godziny.